O mnie

Mam 32 lata, ukończyłam Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem rodowitą krakowianką, szczęśliwą żoną i matką dwójki synów.

Od czasu studiów działam dla społeczności lokalnej, między innymi w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich przy domu kultury "EDEN" oraz jako wolontariusz w biurze poselskim prof. Ryszarda Terleckiego, gdzie udzielałam bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom Krakowa. Jestem współzałożycielem stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Zawodowo jestem związana z Instytutem Zootechniki - Państwowym Instytutem Badawczym gdzie kieruje pracą działu organizacyjno prawnego. W 2017 roku Rada Naukowa Instytutu powierzyła mi sprawowanie funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego.

Dzięki zaufaniu jakim Państwo mnie obdarzyli, zostałam wybrana radną Rady Miasta Krakowa w kadencji 2014 - 2018 r. Podczas której pracuję w komisjach: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz komisji Infrastruktury. W tym okresie podjęłam liczne interwencje i zgłosiłam ponad 70 merytorycznych  interpelacji dotyczących Państwa spraw.

Zapraszam również do zapoznania się z treścią podejmowanych przeze mnie interpelacji oraz z moim programem

Moją kandydaturę popierają:

Z prof. Ryszardem Terleckim

Prof. Ryszard Terlecki, Marszałek Sejmu RP

Z Beatą Szydło

Beata Szydło, Wicepremier RP

Z Mateuszem Morawieckim

Mateusz Morawiecki, Premier RP

Z Tomasz Zwinczak

Tomasz Zwinczak, Lekarz medycyny rodzinnej, pediatra