Blog - 6 Sierpień 2018

Aleksandra Dziedzic

Ostatnie pożegnanie prof. Marii Dzielskiej w kościele ss. Norbertanek na Salwatorze. Prof. Maria Dzielska była członkiem Polskiej Akademii Nauk, na wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, na wydziale Filologicznym. Ponadto była historykiem i filologiem klasycznym, profesorem nauk humanistycznych i nauczycielem akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz tłumaczem tekstów źródłowych, wyspecjalizowanym w historii późnoantycznego Rzymu i wczesnego Bizancjum. Była najczęściej tłumaczonym na języki obce polskim historykiem współczesnym. Mszę św. w intencji zmarłej, wybitnej uczonej, historyka i filologa klasycznego, odprawiono pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego. Pośmiertnie została odznaczona przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług w popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego i wiedzy historycznej, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz za działalność publiczną.