Blog - 19 Październik 2018

Aleksandra Dziedzic

W mijającej kadencji, dzięki podjętym przeze mnie staraniom udało się zrealizować między innymi:


Teren wzgórza Kaim
- Objęcie ochrona konserwatorską, w związku z moją inicjatywą: obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Wpis ma ochronić ten teren przed intensywną zabudową (po stronie Krakowa, po stronie Wieliczki problem niestety nadal istnieje)
- Z mojej inicjatywy Rada Miasta podjęła uchwalę kierunkową
w sprawie kierunków działania dla Prezydenta dotyczącą wykupu działek pod pomnikiem na Wzgórzu Kaim w Bieżanowie.

Teren Stawu Płaszowskiego
Wspólne działanie wraz z mieszkańcami na rzecz zagospodarowania terenu wokół Stawu Płaszowskiego
- zorganizowałam m.in. akcję sprzątania terenu wokół Stawu Płaszowskiego
- złożyłam poprawkę do budżetu na rok 2018, która stała się poprawką klubową i zagwarantowała ponad 3 miliony zł na rewitalizację i zagospodarowanie terenu Stawu Płaszowskiego
- rozpoczęły się prace nad zagospodarowaniem terenu