Blog - 18 Październik 2018

Aleksandra Dziedzic

W mijającej kadencji, dzięki podjętym przeze mnie staraniom udało się zrealizować między innymi inwstycje z zakresu infrastruktury i transportu


Budowa parkingów park & ride m.in. parking Bieżanów oraz rozpoczęcie budowy parkingu przy ul. Stacyjnej.
Na wniosek mieszkańców podjęłam liczne interwencje w sprawie budowy parkingów, w tym parkingu park&ride przy ul. Stacyjnej w Bieżanowie. Parking jest w tym rejonie niezbędny. Zwłaszcza ze względu na znajdującą się w sąsiedztwie stację kolejową. Budowa parkingu zakończy sie w roku 2020. Obecnie jest tworzona dokumentacja projektowa.

Budowa wiat przystankowych
Budowa nowych oraz wymiana istniejących wiat przystankowych. Dzięki moim interwencjom, na terenie dzielnic XII i XIII systematycznie lokowane są nowe wiaty przystankowe, szczególnie na obrzeżach, gdzie wcześniej znajdowały się same słupy przystankowe. Po mimo, że jest to drobna inwestycja, uważam ją za szczególnie ważną w takich miejscach, jak Bieżanów, Rybitwy czy Przewóz, gdzie autobusy kursują rzadko, a osoby oczekujące na przystanku są narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne.