Blog - 16 Wrzesień 2018

Aleksandra Dziedzic

Teren wałów Serafy wymaga pilnego skoszenia trawy. Wały, aby stanowiły należytą ochronę przeciwpowodziową dla mieszkańców Bieżanowa oraz os. Złocień wymagają należytego utrzymania. Wybudowany, kilka lat temu, zbiornik retencyjny, znajdujący się w okolicach stacji PKP Drożdżownia, znacznie poprawił stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych, jednak wały Serafy również stanowią istotny element systemu zabezpieczającego obszary zagrożone podtopieniami. Wniosłam interpelację w tej sprawie i czekam na odpowiedź prezydenta. http://aleksandradziedzic.pl/pl/interpelacje_31/koszenia-trawy-w-okolicy-walow-serafy-w-biezanowie,65