Blog - 16 Październik 2018

Aleksandra Dziedzic

Ochrona os. Złocień przed lokalizacją fabryki odzyskiwania miedzi

- w maju 2015 otrzymałam informację o planach budowy przy ulicy Domagały (teren os. Złocień, gdzie mieszka ok. 8 tys. mieszkańców) instalacji do produkcji miedzi w procesie hydrometalurgicznym,

- podjęłam liczne interwencje i doprowadziłam do specjalnego posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego w sprawie przedsięwzięcia, które chciała realizować firma na osiedlu Złocień,

- podjęłam m.in. interwencję w Wydziale Kształtowania Środowiska gdzie przyznano, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedmiotowa inwestycja kwalifikowana jest jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

- w wyniku zaangażowania mieszkańców - licznych głosów sprzeciwu, rozmów, które udało się odbyć z przedstawicielami Wydziału Kształtowania Środowiska, oraz z przedstawicielami inwestora, udało się w październiku 2015 r. wynegocjować zmianę lokalizacji przedmiotowej inwestycji i tym samym uchronić teren os. Złocień przed budową instalacji do produkcji miedzi.