Blog - 15 Marzec 2017

Aleksandra Dziedzic

Od dłuższego czasu staram się o uregulowanie własności terenów, na których stoi pomnik na Wzgórzu Kaim i doprowadzenie do stanu, w którym możliwa będzie ochrona terenów w okolicy pomnika oraz przedłużenie drogi prowadzącej do powyższego miejsca o tak istotnym znaczeniu historycznym. W dniu jutrzejszym na sesji Rady Miasta podejmę kolejną interpelację dotyczącą przedmiotowej sprawy. W chwili obecnej już cieszy fakt, iż udało mi się doprowadzić do podjęcia działań mających na celu objęcie ochroną otoczenia pomnika, na podstawie wpisu do rejestru zabytków. Załączam treść odpowiedzi na jedną z moich interpelacji dotyczących Wzgórza Kaim.