Blog - 1 Styczeń 2018

Aleksandra Dziedzic

Deweloper chce wybudować bloki na terenie byłej fabryki drożdży w Bieżanowie przy ul. Drożdżowej, po rozbiórce części istniejących obecnie budynków. Na 4 ha mają powstać bloki o wysokości do 11 metrów i szerokości elewacji do 30 metrów. Obecnie trwają prace rozbiórkowe budynków. Deweloper od dawna posiada prawomocną decyzję o warunkach zabudowy. Teren ten jest w obszarze tworzonego obecnie planu zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 16 stycznia 2018 r. można składać uwagi do przedmiotowego planu. Szczegóły poniżej: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=75235 Jako mieszkanka Bieżanowa jestem przeciwna zabudowie tego terenu, szczególnie w formie planowanej przez dewelopera. Wolałabym by powstał tam teren zagospodarowanej zieleni, której z roku na rok jest coraz mniej w naszym Bieżanowie. W związku z powyższym złożę uwagę do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącą przeznaczenia terenu po byłej fabryce drożdży, do czego Państwa również gorąco zachęcam.