Blog - 1 Październik 2018

Aleksandra Dziedzic

Kiedy wreszcie będzie można przejechać ulicą Domagały? Osiedle Złocień, na którym mieszka blisko 10 000 osób posiada w dalszym ciągu tylko jedną drogę dojazdową (ul. Agatowa), co jest nie do pomyślenia przy takiej ilości mieszkańców i przy fakcie, że ilość mieszkańców ulegnie potrojeniu w przeciągu najbliższych kilku lat. To tak jakbyśmy mieli do czynienia z którymś z miast powiatowych, które miało by mieć zapewnioną tylko jedną drogę dojazdową. Co prawda rozpoczęto budowę ulicy Domagały, która stanowić ma alternatywny dojazd do osiedla, jednak do chwili obecnej droga nie została dokończona z racji na spór miasta z firmą zajmującą się produkcją kabli. Sytuacja jest kuriozalna, bowiem brakuje odcinka o długości kilkunastu metrów do ukończenia prac. Prezydent jak zawsze składa kolejne obietnice przedwyborcze, a sprawę odkłada na później. Przy tym wszystkim zdumiewający jest fakt, że na niedokończonej jeszcze drodze (na brakującym odcinku nie ma nawet pierwszej warstwy podbudowy - którą stanowi kruszywo, znajdujące się pod warstwami z masy bitumicznej) montowane są progi spowalniające. ZIKiT wyjątkowo upodobał sobie tą część Krakowa, jeśli chodzi o testowanie na mieszkańcach autorskich pomysłów na usytuowanie urządzeń, które powinny teoretycznie poprawiać bezpieczeństwo na drodze. Jednak by faktycznie spełniały swoją funkcję, powinny być montowane w bardziej racjonalny sposób. Sytuacje irracjonalnego, nieprzemyślanego sposobu umieszczania tego typu urządzeń miały miejsce np. na ul. Bieżanowskiej, gdzie po jej remoncie zostały zainstalowane progi zwalniające w odstępie co kilkanaście metrów od siebie, a następnie w przeciągu miesiąca połowa z nich została zdemontowana. Czy na ul. Mała Góra przy skrzyżowaniu z ul. ks. Łaczka, ZIKiT stosując mariaż progów i wysepek spowodował powstanie paraliżu komunikacyjnego w tym rejonie na okres około tygodnia, a po tym czasie wyspy zostały również zdemontowane. Kto finansuje tego typu eksperymenty pracowników prezydenta Jacka Majchrowskiego? Czy pracownicy ZIKiT są w stanie koordynować działania i przewidzieć ich skutki zanim przystąpią do realizacji zadania? #Złocień #Bieżanów #ZIKiT